15/06/2024 07:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Thuỷ đình quan ngư
風水亭觀魚

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:19

 

Nguyên tác

風樹臨流興有餘,
閒看圍圍戲清渠。
江湖放浪心猶在,
藻荇悠揚樂自如。
解道池中渠是物,
安知濠上我非魚。
還他潑潑活田地,
道學工夫時起余。

Phiên âm

Phong thụ lâm lưu hứng hữu dư,
Nhàn khan vi vi hý thanh cừ.
Giang hồ phóng lãng tâm do tại,
Tảo hạnh du dương lạc tự như.
Giải đạo trì trung cừ thị vật,
An tri Hào thượng ngã phi ngư.
Hoàn tha bát bát hoạt điền địa,
Đạo học công phu thời khởi dư.

Dịch nghĩa

Gió với cây bên dòng nước, hứng thú dạt dào,
Thong thả xem cá tung tăng đùa rỡn dưới khe nước trong.
Lòng vẫn ham vùng vẫy nơi sông hồ,
Vui nhởn nhơ trong đám tảo, hạnh.
Trong ao, hiểu được đạo, nhưng mày là loài vật,
Trên sông Hào, sao biết ta không phải là cá?
Trông cảnh sinh động của chúng ở đây,
Lại nhắc ta ra công cho đạo học.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hứng thú gió cây bên nước trong,
Tung tăng cá dỡn dưới khe dòng.
Sông hồ lòng vẫn ham vùng vẫy,
Tảo, hạnh nhởn nhơ trong ruộng đồng.
Loài vật trong ao mày hiểu đạo,
Ta là cá sông Hào hay không?
Cảnh trông của chúng đây sinh động,
Lại nhắc ta đạo học tốn công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Phong Thuỷ đình quan ngư