22/09/2020 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống quê cha, ma quê chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 15:00

 

Sống quê cha, ma quê chồng
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sống quê cha, ma quê chồng