10/12/2022 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2
怡春聞予為范氏之遊寄贈三絕次韻酬之其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 18:27

 

Nguyên tác

看花看柳復看梅,
總不分明也卻佳。
時與溪山含變態,
微茫滾作畫圖來。

Phiên âm

Khan hoa khan liễu phục khan mai,
Tổng bất phân minh dã khước giai.
Thì dữ khê sơn hàm biến thái,
Vi mang cổn tác hoạ đồ lai.

Dịch nghĩa

Xem hoa, xem liễu, lại xem mai,
Tất cả không rõ là thứ nào đẹp.
Cùng với núi khe từng lúc mà biến vẻ,
Mơ hồ linh động thành tranh vẽ.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Xem hoa, xem liễu lại xem mai,
Xem tất, nào phân biệt dở hay:
Mỗi lúc suối khe phô mỗi vẻ,
Mơ hồ lũ lượt bức tranh bày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Di Xuân văn dư vi Phạm thị chi du ký tặng tam tuyệt, thứ vận thù chi kỳ 2