13/08/2022 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ hạ
初夏

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2017 21:55

 

Nguyên tác

昨夜池邊生嫩荷,
晨窗不覺夏初過。
半空風引鳶吟笛,
幾處枝藏鴦弄歌。
邑婦相爭言語俗,
鄰鰥不寐性情多。
悠然扶杖欲乘興,
滿眼塵埃奈爾何?

Phiên âm

Tạc dạ trì biên sinh nộn hà,
Thần song bất giác hạ sơ qua.
Bán không phong dẫn diên ngâm địch,
Kỷ xứ chi tàng ương lộng ca.
Ấp phụ tương tranh ngôn ngữ tục,
Lân quan bất mị tính tình đa.
Du nhiên phù trượng dục thừa hứng,
Mãn nhãn trần ai nại nhĩ hà?

Dịch nghĩa

Đêm qua, bên ao búp sen đã nhú,
Buổi sáng bên cửa sổ, không biết đã chớm sang hè.
Lưng trời, gió đưa tiếng sáo diều vẳng tới,
Đây đó, khuất trong cành cây chim chóc ríu ran.
Mấy bà nhà quê cãi nhau, lời qua tiếng lại tục tĩu,
Bác hàng xóm goá vợ không ngủ được, trong lòng bao nỗi ngổn ngang.
Muốn nhân hứng lâng lâng chống gậy dạo chơi,
Nhưng đầy mắt là bụi bặm, biết làm sao được?

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sen nõn bên ao đêm trước nhú,
Song mai thoắt đã chớm hè sang.
Lưng trời gió vút diều ngân vẳng,
Khắp chốn cành cao chim ríu ran.
Ầm xóm, gái già văng cãi tục,
Rộn lòng trai goá ngủ không an.
Cũng toan chống gậy lần theo hứng,
Trước mắt buồn sao, bụi ngập tràn!
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Sơ hạ