02/07/2020 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích
同明仲遊錫山寺題壁

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2014 20:57

 

Nguyên tác

島嶺西成片片龍,
天然秀出小孤峰。
潭開江勢環三面,
山抱村居鬱幾重。
黛色半欗橫翠幛,
濤聲一枕落寒松。
醉遊不覺懷蒲藹,
度盡闍黎百八鐘。

Phiên âm

Đảo lĩnh tây thành phiến phiến long,
Thiên nhiên tú xuất tiểu cô phong.
Đàm khai giang thế hoàn tam diện,
Sơn bão thôn cư uất kỷ trùng.
Đại sắc bán lan hoành thuý trướng,
Đào thanh nhất chẩm lạc hàn tùng.
Tuý du bất giác hoài bồ ái,
Độ tận đồ lê[1] bách bát chung[2].

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vụ mùa lớp lớp vảy rồng
Trơ vơ mỏm núi giữa vùng thiên nhiên
Sông, đầm giăng mắc ba bên
Núi ôm xóm nhỏ, xanh thêm mấy lần
Nền xanh, kẻ nửa vệt than
Sóng ru gối mộng, reo hàng thông êm
Say rồi thèm chiếc chiếu mềm
Chuông chùa trăm tám tiếng rền chẳng hay
Minh Trọng: xem chú thích bài Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc. Tích Sơn không rõ ở đâu, có thể tên Nôm là núi Thiếc.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Có thể đọc là xà-lê, nguyên từ chữ “a-xà-lê” 阿闍梨 (phiên âm tiếng Phạn "ācārya"), gọi tắt là xà-lê, nghĩa là thầy dạy Phật pháp, bậc cao tăng, phiếm chỉ tăng.
[2] 108 tiếng chuông động khi làm lễ của chùa do tác giả thăm chùa nhân dịp trung thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đồng Minh Trọng du Tích Sơn tự đề bích