04/12/2021 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 3 - Lô tư yển
皇甫岳雲溪雜題其三-鸕鶿堰

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/05/2021 09:36

 

Nguyên tác

乍向紅蓮沒,
復出清蒲揚。
獨立何褵褷,
銜魚古查上。

Phiên âm

Sạ hướng hồng liên một,
Phục xuất thanh bồ dương.
Độc lập hà li tẩu,
Hàm ngư cổ tra thượng.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chợt biến mất dưới khóm sen đỏ
Lại nhô lên trong chỗ cói xanh
Đứng riêng sao buộc dây chằng
Mỏ còn ngậm cá mình đang trên bè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 3 - Lô tư yển