30/03/2023 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi cũng ngợi ca nước Mỹ
I, too, sing America

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 03:29

 

Nguyên tác

I, too, sing America.

I am the darker brother.
They send me to eat in the kitchen
When company comes,
But I laugh,
And eat well,
And grow strong.

Tomorrow,
I'll be at the table
When company comes.
Nobody'll dare
Say to me,
"Eat in the kitchen,"
Then.

Besides,
They'll see how beautiful I am
And be ashamed--

I, too, am America.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi, tôi cũng ngợi ca nước Mỹ

Tôi là một kẻ tối tăm
Khi có nhiều khách đến
Họ đuổi tôi đi xuống bếp ăn
Nhưng tôi cười
Và ăn rất khoẻ
Và tôi lại càng lớn mạnh thêm lên

Ngày mai đây
Tôi ngồi lại bàn ăn
Khi có nhiều khách đến
Và khi đó
Không một kẻ nào
dám nói với tôi:
" Mày hãy đi xuống bếp ".

Rồi đây
Họ sẽ thấy tôi xinh đẹp biết bao
Còn họ thì vô cùng xấu hổ

Vâng, tôi, tôi cũng là nước Mỹ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Tôi cũng ngợi ca nước Mỹ