28/09/2022 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thành nhị thủ kỳ 2
漫成二首其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2014 21:50

 

Nguyên tác

江皋已仲春,
花下復清晨。
仰面貪看鳥,
回頭錯應人。
讀書難字過,
對酒滿壼頻。
近識峨眉老,
知予懶是真。

Phiên âm

Giang cao dĩ trọng xuân,
Hoa hạ phục thanh thần.
Ngưỡng diện tham khan điểu,
Hồi đầu thác ứng nhân.
Độc thư nan tự quá,
Đối tửu mãn hồ tần.
Cận thức Nga My[1] lão,
Tri dư lãn thị chân.

Dịch nghĩa

Cảnh ven sông đã vào giữa xuân,
Ta lại đứng dưới hoa trong một buổi sáng trong mát.
Ngửa mặt coi chim bay,
Cúi đầu ngẫm tiếc các việc sai lầm.
Xem sách bỏ qua những chữ khó,
Rượu uống đã cạn vài bình rồi.
Được biết gần đây ông già ở núi Nga My,
Chê ta lười biếng, cũng đúng thôi!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ven sông đã vào xuân một nửa
Dưới hoa tươi một bữa tốt trời
Ngửng nhìn say đắm chim bay
Cúi đầu hối tiếc lý sai lẽ lầm
Xem sách bỏ qua luôn chữ khó
Rượu uống tràn cũng đã vài bầu
Nga My ông lão gần đây
Chê ta lười biếng, điều này đúng thôi
(Năm 761)

[1] Núi cao 3099m, nay trong huyện Nga My Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, cách thảo đường của Đỗ Phủ khoảng 150km đường chim bay về phía tây nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mạn thành nhị thủ kỳ 2