19/09/2020 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vụ Châu thuỷ quán trùng dương nhật tác
婺州水館重陽日作

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 14:54

 

Nguyên tác

異國逢佳節,
憑高獨若吟。
一杯今日醉,
萬里故園心。
水館紅蘭合,
山城紫菊深。
白衣雖不至,
鷗鳥自相尋。

Phiên âm

Dị quốc phùng giai tiết,
Bằng cao độc nhược ngâm.
Nhất bôi kim nhật tuý,
Vạn lý cố viên tâm.
Thuỷ quán[1] hồng lan[2] hiệp,
Sơn thành tử cúc thâm.
Bạch y[3] tuy bất chí,
Âu điểu tự tương tầm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gặp tiết đẹp ở miền đất lạ
Tựa chỗ cao ngâm vịnh một mình
Rượu một chén hôm nay say tạm
Vạn dặm xa quê cũ trong tim
Trạm thuỷ dịch lan hồng chen chúc
Cúc tía thâm ven núi bên thành
Người áo trắng tuy không qua trạm
Nhưng chim âu tìm đến quẩn quanh
Vụ Châu còn có tên quận Đông Dương 東陽, nay là Vụ Thành, phủ Kim Hoa, Chiết Giang.

[1] Trạm dịch hoặc quán xá gần sông. Mai Nghiêu Thần: "Thuỷ quán ngư phương mỹ, Tê chu chẩm tự thanh" 水館魚方美,犀舟枕自清
[2] Tức "bội lan" 佩蘭, một loại cúc, đến mùa thu nở hoa màu hồng hoặc tía. Hàn Dũ cùng Mạnh Giao trong "Khiển hứng liên cú" 遣興聯句: "Lãng giám lượng bất viễn, Bội lan vĩnh phân phương" 朗鑒諒不遠,佩蘭永芬芳.
[3] Lấy tích "Bạch y tống tửu", người áo trắng đem rượu đến tặng Đào Tiềm ngày trùng cửu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Vụ Châu thuỷ quán trùng dương nhật tác