12/08/2022 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 2
初至巴陵與李十二白、裴九同泛洞庭湖其二

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2008 11:03

 

Nguyên tác

楓岸紛紛落葉多,
洞庭秋水晚來波。
乘興輕舟無近遠,
白雲明月弔湘娥。

Phiên âm

Phong ngạn phân phân lạc diệp đa,
Động Đình thu thuỷ vãn lai ba.
Thừa hứng khinh chu vô cận viễn,
Bạch vân minh nguyệt điếu Tương Nga[1].

Dịch nghĩa

Hàng cây phong trên bờ trút nhiều lá,
Buổi chiều, hồ Động Đình nổi sóng.
Đang có hứng, chèo chiếc thuyền nhỏ đi bất kể xa gần,
Mây trắng và trăng sáng như đang khóc nữ thần sông Tương.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lác đác bờ phong lá rụng nhiều
Động Đình thu nước sóng dâng chiều
Hứng lay thuyền nhẹ xa gần thỏa
Thăm hỏi Tương Nga mây trắng treo
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Nga Hoàng và Nữ Anh là hai chị em và đều là vợ của vua Thuấn. Vua Thuấn trên đường đi tuần thú phương nam, đến núi Thương Ngô (nay thuộc huyện Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam) thì băng hà. Hai bà nghe tin chồng mất, khóc và tự trẫm mình trên sông Tương, khúc gần hồ Động Đình (nay thuộc huyện Nhạc châu, tỉnh Hồ Nam). Dân sở tại tôn hai bà là nữ thần sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 2