22/09/2020 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:31

 

Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng,
Trước mời thầy mẹ, sau vợ chồng ta ăn.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Miếng trầu em têm bỏ đĩa con rồng