01/07/2022 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu chi từ kỳ 5
柳枝辭其五

Tác giả: Thành Ngạn Hùng - 成彥雄

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2009 19:34

 

Nguyên tác

綠楊移傍小亭栽,
便擁穠煙撥不開。
誰把金刀為刪掠,
放教明月入窗來。

Phiên âm

Lục dương di bạng tiểu đình tài,
Tiện ủng nùng yên bát bất khai.
Thuỳ bả kim đao vị san lược,
Phóng giao minh nguyệt nhập song lai.

Bản dịch của Hoài Anh

Cây dương rời đến cạnh đình trồng
Bóng rậm khói trùm, gạt khó mong
Ai lấy dao vàng đem xén tỉa
Thả cho trăng sáng lọt vào song
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Ngạn Hùng » Liễu chi từ kỳ 5