11/08/2022 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh sơn tạp hứng
靈山雜興

Tác giả: Chu Văn An - 朱文安

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:39

 

Nguyên tác

萬疊青山簇畫屏,
斜陽淡抹半溪明。
翠蘿徑裏無人到,
山鵲啼煙時一聲。

Phiên âm

Vạn điệp thanh sơn thốc hoạ bình,
Tà dương đạm mạt bán khê minh.
Thuý la kính lý vô nhân đáo,
Sơn thước đề yên thời nhất thanh.

Dịch nghĩa

Muốn lớp núi xanh tụ lại như bức bình phong vẽ,
Bóng chiều nhạt dọi tới sáng nửa lòng khe.
Trong lối cỏ biếc, không người đến,
Thỉnh thoảng một tiếng chim thước kêu trong khói mù.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Núi non trùng điệp như che,
Tà dương hắt ánh bờ khe sáng ngời.
Ðường quanh cỏ biếc vắng người,
Tiếng chim khách núi đôi hồi kêu mây.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Văn An » Linh sơn tạp hứng