03/12/2021 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi vũ
微雨

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 23/11/2009 17:17

 

Nguyên tác

初隨林靄動,
稍共夜涼分。
窗迥侵燈冷,
庭虛近水聞。

Phiên âm

Sơ tuỳ lâm ái động,
Sảo cộng dạ lương phân.
Song quýnh xâm đăng lãnh,
Đình hư cận thuỷ văn.

Dịch nghĩa

Mới theo mây mù rừng động
Lại chia sẻ một chút mát mẻ cùng đêm
Lan can đàng xa đèn lạnh lẽo.
Sân vắng nghe tiếng mưa gần hơn.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước theo rừng khí mù lay
Cho đêm thêm chút mát này chia phân
Song xa đèn lạnh lặng dần
Trong sân vắng, tiếng mưa gần, rõ hơn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vi vũ