29/05/2022 16:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm ai cũng như ai

Tác giả: Nguyễn Đức Nhu

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2020 21:44

 

Tự cổ kỳ nhân đa kỳ ngộ[1],
Người phong lưu vô xứ bất phong lưu.
Lúc tiêu dao phì mã[2] với khinh cừu[3],
Cơn khiển hứng “Dương xuân[4]” cùng “Bạch tuyết[5]”.
Giang hồ trải mấy phen mê mệt,
Đã từng mùi dở với mùi hay.
Khi nên rồi tạo hoá ra tay,
Gót danh lợi từ đây không lúng túng.
Thiên địa sinh ngô chung hữu dụng,
Cuộc tang bồng trang trắng nợ nam nhi.
Thôi thì thôi, kim thị tạc phi[6],
Sách có chữ nhất thì bỉ thử[7].
Nợ nhân thế vay vay giả giả,
Chơi bao nhiêu là lãi ở trên đời.
Trăm năm ai cũng như ai.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 自古奇人多奇遇. Nghĩa: Xưa đến nay người khác thường hay gặp chuyện khác thường.
[2] Ngựa béo.
[3] Áo cừu nhẹ.
[4] Tên khúc hát cổ.
[5] Tên khúc hát cổ.
[6] Nay phải, xưa trái. Bài Quy khứ lai từ của Đào Tiềm: “Giác kim thị nhi tạc phi” 覺今是而昨非 (Nhận ra rằng nay phải mà xưa trái).
[7] Sách Mạnh Tử, chương Công Tôn Sửu hạ: “Bỉ nhất thời thử nhất thời” 彼一時此一時 (Kia là một thời, đây là một thời) ý nói mỗi thời một khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Nhu » Trăm năm ai cũng như ai