28/03/2023 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ túc khâu viên, kiều mộc tế thiên, đại giả kỷ thập bão, phục hữu tu đằng sổ thập tầm, huyền lạc khê chử
夜宿丘園,喬木蔽天,大者幾十抱,復有修藤數十尋,懸絡溪渚

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2019 13:48

 

Nguyên tác

老樹拏空雲,
長藤網溪翠。
碧火冷枯根,
前山友精祟。
或為道士服,
月明對人語。
幸勿相猜嫌,
夜來談客旅。

Phiên âm

Lão thụ nã không vân,
Trường đằng võng khê thuý.
Bích hoả[1] lãnh khô căn,
Tiền sơn hữu tinh tuỵ[2].
Hoặc vi đạo sĩ phục,
Nguyệt minh đối nhân ngữ.
Hạnh vật tương sai hiềm,
Dạ lai đàm khách lữ.

Dịch nghĩa

Cây già như tóm lấy mây trời
Giây leo buông thõng xuống khe suối
Ánh lân tinh lập loè nơi gốc mục
Ra trước núi thì gần gặn với ma
Có khi mặc áo đạo sĩ
Trăng sáng nói với người
Mong đừng nghi kỵ lẫn nhau
Đêm xuống nói chuyện xa nhà

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cây già tóm mây trời
Giây leo thõng khe suối
Gốc mục lân tinh soi
Phía trước gần ma núi
Mặc áo đạo sĩ khi
Dưới trăng với người nói
Mong là không ngờ nhau
Nói chuyện khách đêm tới
[1] Sáng lân tinh.
[2] Tinh linh quỷ thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Dạ túc khâu viên, kiều mộc tế thiên, đại giả kỷ thập bão, phục hữu tu đằng sổ thập tầm, huyền lạc khê chử