20/06/2021 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công nhân quốc tế

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 16:36

 

Tinh thần quốc tế công nhân
Quý giá nghìn vàng há dễ cân
Giai cấp cần lao trong bể khổ
Một lòng ủng hộ với tương thân
Rút từ bài Tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, báo Nhân dân số 212, ngày 7 đến 9-8-1954.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Công nhân quốc tế