29/01/2022 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 2
對酒憶賀監其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:41

 

Nguyên tác

狂客歸四明,
山陰道士迎。
敕賜鏡湖水,
為君台沼榮。
人亡餘故宅,
空有荷花生。
念此杳如夢,
淒然傷我情。

Phiên âm

Cuồng khách quy Tứ Minh[1],
Sơn Âm[2] đạo sĩ nghinh.
Sắc tứ Kính Hồ thuỷ,
Vị quân đài chiểu vinh.
Nhân vong dư cố trạch,
Không hữu hà hoa sinh.
Niệm thử yểu như mộng,
Thê nhiên thương ngã tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tứ Minh, cuồng khách về đây
Sơn Âm đạo sĩ cùng vây đón chào
Được ban vùng nước Kính Hồ
Ao đài cũng được tiếng vào, vẻ vang
Nay người đã mất, nhà hoang
Chỉ hoa sen nở lan tràn khắp nơi
Qua như giấc mộng xa vời
Cố nhân nghĩa cũ một trời buồn tênh
(Năm 747)

[1, 2] Tứ Minh, Sơn Âm: quê của Hạ Tri Chương, nay thuộc Thiệu Hưng, Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đối tửu ức Hạ Giám kỳ 2