22/05/2024 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái mai trúc, di Ngô Dương Đình
愛梅竹遺吳陽亭

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:08

 

Nguyên tác

我愛一樹梅,
獨負空山操。
矧此冰玉姿,
肯向雪霜老。
何樹不生花,
到頭清淡好。
但願得栽培,
寧知春信早。
可愛還似予,
生來無奇巧。
且去話同心,
踟躕南嶺道。

Phiên âm

Ngã ái nhất thụ mai,
Độc phụ không sơn tháo.
Thẩn thử băng ngọc tư,
Khẳng hướng tuyết sương lão.
Hà thụ bất sinh hoa,
Đáo đầu thanh đạm hảo.
Đãn nguyện đắc tài bồi,
Ninh tri xuân tín tảo.
Khả ái hoàn tự dư,
Sinh lai vô kỳ xảo.
Thả khứ thoại đồng tâm,
Trì trù Nam lĩnh đạo[1].

Dịch nghĩa

Ta yêu một cây mai,
Không phụ tình với núi non.
Ta yêu cái tính cách băng ngọc của mai,
Luôn mang nét tuyết sương già lão.
Cây nào mà không nở hoa,
Cuối cùng thì rõ rệt là sự thanh đạm.
Mong được bồi đắp vững bền,
Há không biết rằng xuân đến sớm.
Đáng yêu nhất là cây mai giống ta,
Không có sự khôn ngoan, tinh xảo.
Đã cùng nhau nói chuyện hợp ý,
Cứ chần chừ không về qua đường núi Nam.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Ta yêu cây mai thanh
Tha thiết với non xanh
Ta yêu săc băng ngọc
Ta yêu vẻ tuyết sương
Cây nào không hoa hương?
Ta yêu vẻ đơn sơ
Mong được tài bồi mãi
Trông chờ xuân nở hoa
Hoa mai rất giống ta
Không khôn ngoan, sắc sảo
Tâm ý rất đậm đà
Không muốn về Nam vội!
[1] Câu kết có lẽ lấy ý của thơ Lý Bạch: “Mai hoa Nam lĩnh đầu, Không trưởng diệt chinh điểu” 梅花南嶺頭,空長滅征鳥 trong bài Thiền phòng hoài hữu nhân Sầm Luân 禪房懷友人岑倫.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Ái mai trúc, di Ngô Dương Đình