11/08/2022 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá trận tử
破陣子

Tác giả: Án Thù - 晏殊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 13:36

 

Nguyên tác

燕子來時新社,
梨花落後清明。
池上碧苔三四點,
葉底黃鶯一兩聲。
日長飛絮輕。

巧笑東鄰女伴,
采桑徑裡逢迎。
疑怪昨宵春夢好,
元是今朝鬥草贏。
笑從雙臉生。

Phiên âm

Yến tử lai thời tân xã,
Lê hoa lạc hậu thanh minh.
Trì thượng bích đài tam tứ điểm,
Diệp để hoàng oanh nhất lưỡng thanh.
Nhật trường phi nhứ khinh.

Xảo tiếu đông lân nữ bạn,
Thái tang kính lý phùng nghinh.
Nghi quái tạc tiêu xuân mộng hảo,
Nguyên thị kim triêu đấu thảo[1] doanh.
Tiếu tùng song kiểm sinh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chim én bay về tân xã
Lê hoa rụng tới thanh minh
Lởn vởn rêu trôi trên nước biếc
Véo von dưới lá giọng hoàng oanh
Lơ thơ liễu buông mành

Duyên dáng xóm đông bạn gái
Hái dâu gặp gỡ thình lình
Quái lạ đêm qua xuân mộng đẹp
Chọi cỏ sáng nay thắng cuộc nhanh
Hốt nhiên cười một mình
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Xưa ở Trung Quốc, ngày 5 tháng 5, phụ nữ ra đồng chơi, thường hái cỏ chọi nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Thù » Phá trận tử