08/06/2023 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An trú chánh niệm

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 14:56

 

A Nan tôn giả thỉnh cầu:
Biết nữ nhân xấu làm sao thoát nàn?
Phật rằng chớ nhìn mơ màng
Nhìn lâu tham đắm xốn xang trong lòng
Thấy rồi làm sao tịnh không?
Thấy thì đừng nói lòng vòng giăng tơ!
Đừng điện thoại, đừng gởi thơ
Sắc thinh khỏi vướng, mộng mơ lặng chìm!
Thắng tâm chánh niệm tịnh nghiêm
Tự mình an trú khỏi hiềm trước sau
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » An trú chánh niệm