02/07/2022 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai mang yêu thương sang tới bến tới bờ
Ki viszi át a szerelmet

Tác giả: Nagy László

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2021 07:55

 

Nguyên tác

Létem ha végleg lemerült
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantu mezõvé a szikla-
csípõket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verõereket?
S dúl hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerült,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Nếu tôi chìm nơi bến cuối cuộc đời
Ai tôn thờ tiếng vĩ cầm của dế?
Ai nhen lửa sưở cành cây sương giá?
Ai vươn tay lên với cầu vồng?
Ai khóc đá thành phù sa cho những cánh đồng?
Ai nâng niu nựng bức tường máu túa?
Ai xây dựng niềm tin từ lời chửi rủa?
Nếu tôi chìm nơi bến cuối cuộc đời
Ai làm cho lũ kền kền sợ hãi!
Và ai càm trong hàm răng nhẫn nại
Tình yêu thương sáng tới bến tới bờ?
Nguồn: Tuyển tập thơ Hungary, Nguyễn Văn Trung tuyển dịch, NXB Thế giới, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nagy László » Ai mang yêu thương sang tới bến tới bờ