16/08/2020 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa lắt lẻo cái bầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:21

 

Gió đưa lắt lẻo cái bầu,
Để qua[1] qua chịu, không cầu lựu lê.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tôi, tao, tớ,... (đại từ ngôi thứ nhất).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa lắt lẻo cái bầu