17/01/2021 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ơi đã vít thì vin

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:02

 

Anh ơi đã vít thì vin,
Đã chơi bông trắng thì nhìn trái xanh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ơi đã vít thì vin