24/09/2021 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Hán giang
渡漢江

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2007 17:28

 

Nguyên tác

嶺外音書絕,
經冬復立春。
近鄉情更怯,
不敢問來人。

Phiên âm

Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,
Kinh đông phục lập xuân.
Cận hương tình cánh khiếp,
Bất cảm vấn lai nhân.

Dịch nghĩa

Ở núi không có tin tức gì bên ngoài
Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới
Càng tới gần quê lòng càng kinh hãi
Không dám hỏi người qua đường

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lĩnh ngoại thư từ vắng,
Qua đông lại lập xuân.
Gần làng lòng sợ hãi,
Không dám hỏi lai nhân.
Hán giang tức Hán thuỷ, xuất phát từ Thiểm Tây, nhập vào Hồ Bắc, chảy vào Trường Giang.

Có tài liệu cho tác giả bài này là Tống Chi Vấn.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Độ Hán giang