27/01/2022 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vè chim chóc (Hay chạy lon ton, là gà mới nở)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2019 22:11

 

Làng chim,
Hay chạy lon ton,
Là gà mới nở,
Cái mặt hay đỏ,
Là con gà mào.
Hay bơi dưới ao,
Mẹ con nhà vịt,
Hay la hay thét,
Là con bồ chao,
Hay bay bổ nhào,
Mẹ con bói cá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vè chim chóc (Hay chạy lon ton, là gà mới nở)