19/04/2021 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 01
竹枝詞其一

Tác giả: Vương Quang Duẫn - 王光允

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:31

 

Nguyên tác

月出江頭半掩門,
待郎不至又黃昏。
夜深忽聽巴渝曲,
起剔殘燈酒尚溫。

Phiên âm

Nguyệt xuất giang đầu bán yểm môn,
Đãi lang bất chí hựu hoàng hôn.
Dạ thâm hốt thính Ba Du khúc[1],
Khởi dịch tàn đăng tửu thượng ôn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mọc đầu sông trăng che nửa cửa
Thiếp chờ chàng đến tối, chẳng qua
Đêm sâu nghe khúc Ba Du
Rượu kia đã lạnh đèn mù khêu lên
[1] Tên điệu ca cổ ở Tây Thục, thời đó còn tồn tại những điệu như: Bạch Tuyết 白雪, Ba Du 巴渝, Bạch Trữ 白苧, Tử Dạ 子夜, Đoàn Phiến 团扇, Công Mạc 公莫,...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Quang Duẫn » Trúc chi từ kỳ 01