07/07/2020 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỡ duyên

Tác giả: Trà Hoa Nữ - Quách Lan Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Miên Du vào 06/07/2015 10:10

 

Vấn vương chi...
mối duyên đầu...
Em giờ...
thôi đã là... dâu nhà người!

Quên rồi những cuộc rong chơi
Quên luôn hết cả những lời thề xưa.

Em sang bến...
một chiều mưa
Giữa nhân gian....
...bỗng thấy thừa ra tôi.

Mong em hạnh phúc người ơi
Đừng thương đừng nhớ đến tôi làm gì!

Một lần lỡ bước chân đi
Trăm năm lỗi hẹn...
...khắc ghi duyên đầu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trà Hoa Nữ » Lỡ duyên