16/06/2024 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc hát (II)
Song (II)

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi hảo liễu vào 10/12/2015 09:24

 

Nguyên tác

When I am dead, my dearest,
      Sing no sad songs for me;
Plant no roses at my head,
      Nor shady cypress tree.
Be the green grass above me
      With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
      And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
      I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
      Sing on as if in pain.
And dreaming through the twilight
      That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
      And haply may forget.

Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Mai này em chết đi
Hỡi anh yêu
Đừng hát cho cho em những khúc ca buồn
Cũng đừng trồng trên mộ bia
      những khóm hoa hồng
      hay một cây trắc bá âm u

Cứ để cỏ mọc xanh trên trên nấm mộ
      với mưa phùn và sương ướt.

Và nếu lòng anh muốn, xin nhớ tới em
Và nếu lòng em muốn, hãy cứ lãng quên em.

Em sẽ chẳng còn trông thấy những chiếc bóng
      sẽ chẳng còn cảm thấy giọt mưa rơi
      sẽ chẳng còn nghe tiếng chim hoạ mi
                   hót lên
                   dường như đau đớn.

Và khi ấy
Ngồi mơ mộng giữa hoàng hôn muôn đời
trong cõi chết
Có thể, tình cờ em sẽ nhớ.
Có thể, tình cờ em sẽ quên anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » Khúc hát (II)