23/06/2021 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cha đời lính tẩy, lính Tây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/10/2020 22:35

 

Cha đời lính tẩy, lính Tây,
Hễ trông thấy gái giở ngay xì xồ.
Một tháng sáu phiên chợ Đơ[1],
Kẻ gian cũng lắm, lệ cơ cũng nhiều.
Bài ca dao phản ánh xã hội nhố nhăng thời Pháp mới chiếm nước ta.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tức Kẻ Đơ, vùng đất có làng Hà Cầu (tên nôm là làng Đơ) có chợ Đơ, cầu Đơ (nay là thị xã Hà Đông) còn làng Đơ Thao là làng Triều Khúc, làng Đơ Bùi là Yên Xá, nay là 2 thôn thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cha đời lính tẩy, lính Tây