23/10/2021 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Phan Công Tòng bài 08

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 06:57

 

Bâng khuâng ngày xế cả than trời,
Ai đổ cho người gánh nạn đời.
Nếm mật Cối Kê[1] đâu chẳng giận,
Cắp dùi Bác Lãng[2] há rằng chơi.
Một sòng cung kiếm rồi vay trả.
Sáu ải[3] tang thương mặt đổi dời.
Thôi! mất cũng cam, còn cũng khổ,
Nay Kim mai Tống[4] thẹn làm người.
Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Vua Việt là Câu Tiễn bị vua Ngô phù Sai đánh lấy nước, quản thúc ở Cối Kê, hằng nếm mật đắng để tự nhủ chẳng được quên thù.
[2] Trương Lương người nước Hàn, đau lòng vì bị nước Tần đánh lấy nước mình, bèn mướn người lực sĩ cắp dùi đồng rình đập vua Tần Thuỷ Hoàng ở bãi Bác Lãng. Vua Tần may mắn thoát khỏi. Trương uất ức bỏ nước ra đi sau giúp nhà Hán đánh dứt được nhà Tần, trả thù cho nước cũ.
[3] Đây nói về sáu tỉnh Nam Việt.
[4] Nước Kim thường xâm phạm nhà Tống, hai bên cừu địch. Kẻ nay Kim mai Tống, là nói con người phản bội, quên đất tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Phan Công Tòng bài 08