01/06/2023 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trinh nữ tuyệt vời

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 15:46

 

Việt Nam dãy đất thiêng
Ái nữ của rồng tiên
Ngàn năm dù cay đắng
Vẫn sắt son phận hiền
Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Trinh nữ tuyệt vời