10/12/2019 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gọi bạn

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2014 12:58

 

Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng

Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài: "Bê! Bê!"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Gọi bạn