27/10/2021 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại mạch hành
大麥行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 19:22

 

Nguyên tác

大麥乾枯小麥黃,
婦女行泣夫走藏。
東至集壁西梁洋,
問誰腰鐮胡與羌。
豈無蜀兵三千人,
部領辛苦江山長。
安得如鳥有羽翅,
托身白雲還故鄉。

Phiên âm

Đại mạch can khô, tiểu mạch hoàng,
Phụ nữ hành khấp, phu tẩu tàng.
Đông chí Tập Bích, tây Lương Dương[1],
Vấn thuỳ yêu liêm Hồ dữ Khương.
Khởi vô Thục binh tam thiên nhân,
Bộ lĩnh tân khổ giang sơn trường.
An đắc như điểu hữu vũ sí,
Thác thân bạch vân hoàn cố hương.

Dịch nghĩa

Lúa mì lớn bị khô hạn, lúa mì nhỏ vàng úa,
Vợ khóc dòng, chồng bỏ đi kiếm việc.
Đông tới Tập, Bích, tây tới Lương, Dương,
Toàn do người Hồ, người Khương gặt lúa.
Há không có ba ngàn binh sĩ đất Thục đó sao?
Nhưng dù vất vả mấy cũng không bảo vệ nổi núi sông quá rộng.
Phải chi được như loài chim có lông vũ và đôi cánh,
Nương theo làn mây trắng để về vườn cũ.

Bản dịch của Nhượng Tống

Lúa cái khô lúa con chín rộ
Chồng trốn rồi còn vợ khóc lăn
Đông Tây mấy quận xa gần
Hỏi ai gặt lúa, rặt quân giặc trời
Non sông rộng trông coi khó nhọc
Dẫu ba nghìn quân Thục ra chi
Ước gì mình giống chim kia
Nương làn mây bạc bay về quê hương
(Năm 762)

Vì Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến xuống thuyền theo sông Dân chạy tới Nhung châu (nay là huyện Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên) tạm trú làm nghề nông, nhưng quá khó khăn ông lại bỏ Nhung châu, lên thuyền theo Trường Giang đi Du châu.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Tập, Bích, Lương, Dương là tên các xã trong Nhung châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đại mạch hành