04/12/2020 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông đình liễu
東亭柳

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2014 13:22

 

Nguyên tác

拂水斜煙一萬條,
幾隨春色倚河橋。
不知別後誰攀折,
猶自風流勝舞腰。

Phiên âm

Phất thuỷ tà yên nhất vạn điều,
Kỷ tuỳ xuân sắc ỷ hà kiều.
Bất tri biệt hậu thuỳ phan chiết[1]?
Do tự phong lưu thắng vũ yêu.

Dịch nghĩa

Vạn nhánh liễu phất phơ mặt nước, mờ trong sương khói,
Mỗi khi xuân về còn lan tới cầu sông.
Không biết sau khi tiễn nhau có ai bẻ cành không,
Nhưng liễu vẫn còn đó mềm dịu hơn cả lưng ong của vũ nữ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn cành liễu chạm sông, mờ khói
Mỗi xuân về vươn tới cầu sông
Tiễn nhau ai có bẻ không ?
Vẫn còn phe phất cành dương thon mềm
Có bản ghi tác giả bài này là Triệu Hỗ.

[1] Đời Đường còn giữ tục lệ khởi đi từ đời Hán, là khi tiễn nhau, người tiễn bẻ cành liễu tặng người đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đông đình liễu