23/03/2023 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dự đại phá Hoằng Thao chi kế
預大破弘操之計

Tác giả: Ngô Quyền - 吳權

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Ngô, Đinh, Tiền Lê
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2008 09:18

 

Nguyên tác

弘操一癡兒耳。將兵遠來,士卒疲弊,又聞公羨死,無內應,氣已先奪。吾眾以力待疲,破之必矣。然彼利於艦,不先為之備則勝負之形未可知也。

若使人於海門潛植大杙,銳其首,冒之以鐵,彼船隨潮漲入杙內,然後我易制。無有出此者。

Phiên âm

Hoằng Thao nhất si nhì nhĩ. Tương binh viễn lai, sĩ tốt bì tệ, hựu văn Công Tiễn tử, vô nội ứng, khí dĩ tiên đoạt. Ngô chúng dĩ lực đãi bì, phá chi tất hỹ. Nhiên bỉ lợi ư hạm, bất tiên vi chi bị tắc thắng phụ chi hình vị khả tri đã.

Nhược sử nhân ư hải môn tiềm thực đại dặc, nhuệ kỳ thủ, mạo chi dĩ thiết; bỉ thuyền tuỳ triều trướng nhập dặc nội, nhiên hậu ngã dị chế. Vô hữu xuất thử giả.

Bản dịch của Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh

Hoằng Thao chỉ là một đứa trẻ ngốc. Đem binh từ xa đến, quân lính mỏi mệt sẵn, lại nghe tin Công Tiễn đã chết, không có ai làm nội ứng, thì khí phách đã nhụt trước rồi. Quân ta đem sức khoẻ địch với quân mỏi mệt chắc chắn là phá được. Tuy nhiên chúng có ưu thế về thuyền, nếu ta không tổ chức phòng bị trước thì xu thế được thua chưa thế nắm chắc.

Nay nếu sai người đem cọc lớn, vạt nhọn đầu, bịt sắt, đóng ngầm trước ở cửa biển; thuyền của chúng sẽ theo nước triều lên mà tiến vào trong hàng cọc; bấy giờ ta sẽ chế ngự. Không kế gì hơn kế ấy cả.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, cuối năm 938 (Mậu Tuất), Kiều Công Tiễn cho người sang Nam Hán xin viện binh, vua Nam Hán muốn nhân dịp này thôn tính nước ta lần nữa, bèn phong con là Vạn vương Hoằng Thao làm Giao vương, đem thuỷ quân đi tiên phong, còn mình kéo đội quân hậu bị sang sau, cùng tiến đánh Ngô Quyền. Trước tình hình đó, Ngô Quyền trình bày với tướng tá mấy lời trên.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quyền » Dự đại phá Hoằng Thao chi kế