01/10/2022 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cháu đi vào mỏ

Tác giả: Ngô Viết Dinh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2020 09:32

 

Ngầm trong lòng đất,
Vào mãi hầm sâu,
Ơi chú thợ mỏ
Chú đi về đâu?

Ở sâu dưới đất,
Chú có mỏi mắt,
Chú có mỏi người,
Mà sao cháu thấy
Các chú vẫn cười?

Mai lớn lên rồi,
Cháu cũng làm thợ,
Trên đầu đèn soi,
Cháu đi vào mỏ.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 1, tập 2, NXB Giáo dục, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Viết Dinh » Cháu đi vào mỏ