14/06/2024 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất sét

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2017 06:17

 

Em lặn xuống sông
Buổi trưa nước mát
Tay mò đất sét
Về nặn đồ chơi

Em nặn xe hơi
Tròn vo bốn bánh
Em nặn lựu đạn
Hình quả na dài

A! A! Trận này
Đạn, xe đủ cả!
Đừng hòng giặc phá
Trốn tránh uổng công!

Trả thù cho ông
Con trâu chết đạn
Trả thù cho bạn
Nhà cửa ra tro

Xe chạy vo vo
Không hư không hỏng
Ta tung lựu đạn
Giặc chết méo mồm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Đất sét