23/01/2022 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư kỳ 1
長相思其一

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:36

 

Nguyên tác

君行登隴上,
妾夢在閨中。
玉箸千行落,
銀床一半空。

Phiên âm

Quân hành đăng Lũng thượng,
Thiếp mộng tại khuê trung.
Ngọc trợ thiên hàng lạc,
Ngân sàng nhất bán không.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chàng ra đi lên Lũng thượng
Thiếp mơ mộng tại phòng khuê
Lệ ngọc ngàn hàng rơi rụng
Giường bạc một nửa trống không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Trường tương tư kỳ 1