12/06/2024 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/03/2021 06:55

 

Hãy tàn như một nén nhang,
hương thơm cho khắp thế gian bốn mùa.
Hãy buồn như một cơn mưa,
để cho đồng hạn lúa chờ bội thu.
Hãy sầu như mẹ khóc ru,
hiến con cho nước nghìn thu vững bền.
Năm 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hãy (I)