31/03/2023 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng (1)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:15

 

băng ngàn tìm trăng
mây mù bủa giăng
như màn the rủ
che mặt ả Hằng
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Trăng (1)