25/10/2021 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hòn đất mà biết nói năng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 00:12

 

Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Khảo dị:
Ví bằng đất biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng không còn.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hòn đất mà biết nói năng