03/12/2021 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tội ác

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 00:43

 

Cánh đồng hoang, đồng chết, Tuols’leng (*)
Giếng ngập thây người, xương phơi trắng xoá
Nơi diệt chủng, lính Ăng-ca đày đoạ
Man rợ tột cùng đâu phải binh đao!

Đến bây giờ tôi hiểu rõ vì sao ?
Người giết người cùng quê hương phum, sóc
Khi người chết không trở thành tang tóc
Thì óc người như óc thú rừng sâu
* Nhà tù Tuols’leng-gần Phnômpênh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Mạnh Hùng » Tội ác