30/09/2023 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoè mạch
宮槐陌

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 15:53

 

Nguyên tác

仄徑蔭宮槐,
幽陰多綠苔。
應門但迎掃,
畏有山僧來。

Phiên âm

Trắc kính âm cung hoè,
U âm đa lục đài.
Ưng môn đãn nghinh tảo,
Uý hữu sơn tăng lai.

Dịch nghĩa

Đường rợp bóng cây cung hoè,
Nhiều rêu mọc xanh rì.
Ra trước cửa định quét,
Sợ có nhà sư trên núi xuống thăm.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đường rợp bóng cung hoè,
Âm u đầy rêu xanh.
Cửa khách đang muốn quét,
Sợ có sơn tăng sang.
Cây hoè theo Chu lễ 周禮: “Chu đại cung đình thực tam hoè, tam công vị yên, cố hậu thế hoàng cung trung đa tài thực, nhân xưng” 周代宮廷植三槐,三公位焉,故後世皇宮中多栽植,因稱 (Vào thời Chu, cung đình có trồng ba cây hoè, ý nghĩa là chỉ chức tam công, các đời sau theo đó mà trồng hoè, nên gọi là cung hoè). Tiêu Dịch 蕭繹 tức Lương Nguyên Đế 梁元帝 trong Lậu khắc minh 漏刻銘: “Cung hoè vãn hợp, Nguyệt quế tiêu huy” 宮槐晚合,月桂宵暉 (Cây hoè chiều co, Nguyệt quế đêm rực). Hoàng Đình Kiên 黃庭堅 trong Thứ vận Vương Kinh công đề Tây Thái Nhất cung bích 次韻王荊公題西太一宮壁: “Vãn phong trì liên hương độ, Hiểu nhật cung hoè ảnh tây” 晚風池蓮香度,曉日宮槐影西 (Ao gió chiều mang hương tới, Nắng sớm bóng hoè ngả tây).
Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Cung hoè mạch