30/05/2024 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất trần
出塵

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 16:31

 

Nguyên tác

曾為物慾役勞軀,
擺落塵囂世外遊。
撒手那邊超佛祖,
一回抖擻一回休。

Phiên âm

Tằng vi vật dục dịch lao khu,
Bãi lạc trần hiêu thế ngoại du.
Tản thủ na biên siêu Phật tổ,
Nhất hồi đẩu tẩu[1] nhất hồi hưu.

Dịch nghĩa

Từng bị vật dục sai khiến làm mệt cái thân,
Thoát khỏi bụi trần ồn ào mà rong chơi ngoài cõi thế.
Buông tay sang bên kia, vượt qua Phật tổ,
Một lần gột rửa là mỗi lần nghỉ ngơi.

Bản dịch của Huệ Chi

Vật dục hành cho xác mệt nhoài
Ruổi rong thoát quách chốn trần ai.
Buông tay sang đấy ta siêu Phật,
Gột rửa bao hồi, bấy nghỉ ngơi.
[1] Tiềng Phạn là đỗ da (dhuta) là ba món độc tham-sân-si như bụi bẩn làm nhơ mất chân tâm cần gột rửa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Xuất trần