07/10/2022 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Hà Nội Bắc Ninh Sơn Tây tam đại đốc hoan ẩm tức tịch thư hoạ
與河内北寧山西三大督歡飲卽席書和

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2016 18:16

 

Nguyên tác

棘院公餘病未還,
將壇那得此騷壇。
吟邊旗皷三元帥,
座有琴樽一散官。
勲業相看人共老,
關河到底話皆難。
珥河詰旦東回首,
傘嶺濃山隱約間。

Phiên âm

Cức viện công dư bệnh vị hoàn,
Tướng đàn na đắc thử tao đàn.
Ngâm biên kỳ cổ tam nguyên suý[1],
Toạ hữu cầm tôn nhất tản quan.
Huân nghiệp tương khan nhân cộng lão,
Quan hà đáo để thoại giai nan.
Nhị hà cật đán đông hồi thủ,
Tản lĩnh Nùng sơn ẩn ước gian.

Dịch nghĩa

Xong việc trường thi tôi còn ốm chưa về được
Nơi tướng đàn sao lại thành chốn tao đàn như thế này
Ba vị nguyên soái thơ biên phòng có bóng cờ tiếng trống
Một viên quan nhàn ngồi bên chỉ có chén rượu cây đàn
Sự nghiệp ư, nhìn nhau thì ai nấy già cả rồi
Việc bờ cõi non sông cuối cùng nói ra đều khó
Xuôi dòng Nhĩ Hà đến sớm mai tôi sẽ quay về hướng đông
Núi Tản, non Nùng chỉ còn trong vòng mờ ảo

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Xong việc trường thi, nằm ốm khan,
Đâu dè cửa tướng hoá tao đàn.
Trống, cờ vang vọng thơ nguyên soái,
Đàn, chén ngồi bên chức tản quan.
Sự nghiệp, nhìn nhau già cả bọn,
Cõi bờ, bàn đến khó muôn vàn.
Sớm mai dòng Nhĩ xuôi đông chảy,
Tản Lĩnh, Nùng Sơn, khuất khuất dần.
Tam đại đốc chỉ ba vị Tổng đốc ba tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn Tây theo thứ tự là Đào Trí, Phạm Chi Hương, Nguyễn Bá Nghi. Bài này làm vào năm 1867 khi tác giả được cử ra làm Phó chủ khảo trường thi Hương Hà Nội.

Nguồn: Vũ Phạm Khải, danh nhân văn hoá văn thân yêu nước chủ chiến thế kỷ XIX (Trung tâm UNESCO tư liệu lịch sử văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 1998
[1] Chỉ ba vị Tổng đốc là Đào Trí, Phạm Chi Hương, Nguyễn Bá Nghi. Hồi này phỉ Thanh đánh phá dữ dội vùng thượng du và trung du Bắc Kỳ, cả ba ông trên đều phải trực tiếp điều động binh lính bản hạt đi đánh dẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Dữ Hà Nội Bắc Ninh Sơn Tây tam đại đốc hoan ẩm tức tịch thư hoạ