23/10/2021 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố
與浩初上人同看山寄京華親故

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 04:56

 

Nguyên tác

海畔尖山似劍鋩,
秋來處處割愁腸。
若為化得身千億,
散上峰頭望故鄉。

Phiên âm

Hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang,
Thu lai xứ xứ cát sầu trường.
Nhược vi hoá đắc thân thiên ức,
Tán thượng phong đầu vọng cố hương.

Dịch nghĩa

Thu về, quanh bờ hồ, nhiều ngọn núi nhọn hoắt như mũi kiếm,
Nhìn đâu cũng như cắt vào nỗi lòng đang buồn bã.
Phải chi ta hoá thân ra được hàng ngàn, hàng ức thân,
Mỗi hoá thân đó leo lên mỗi đỉnh núi mà vọng về quê nhà.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Núi ven biển như gươm sắc nhọn
Nghe thu sang chốn chốn sầu thương
Thân này nếu hoá ngàn muôn
Lên muôn ngàn núi ngóng phương quê nhà
Bài này làm khoảng năm 815, trong lúc tác giả đang ở Liễu Châu.
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố