12/08/2022 18:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia viên lạc
家園樂

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 11:07

 

Nguyên tác

故園亂後有先廬,
六歲兒童頗愛書。
啼鳥落花深巷永,
涼風殘夢午窗虛。
心從閒處千憂失,
學到充時四體舒。
逐物勞人休誤我,
安仁志已遂幽居。

Phiên âm

Cố viên loạn hậu hữu tiên lư,
Lục tuế nhi đồng phả ái thư.
Đề điểu lạc hoa thâm hạng vĩnh,
Lương phong tàn mộng ngọ song hư.
Tâm tòng nhàn xứ thiên ưu thất,
Học đáo sung thời tứ thể thư,
Trục vật lao nhân hưu ngộ ngã,
An nhân chí dĩ toại u cư.

Dịch nghĩa

Sau loạn, trong vườn cũ còn mái nhà xưa,
Đứa trẻ sáu tuổi đã ham đọc sách.
Chim kêu, hoa rụng, ngõ sâu vắng vẻ,
Gió lạnh, mộng tàn, song trưa trống trải.
Lòng hướng về cái nhàn, ngàn mối lo tan hết,
Học đến lúc sung mãn, chân tay thư thái.
Chạy theo vật dục, người đời nhọc nhằn, ta chờ lầm nữa,
Được ở chỗ thanh u, chí An Nhân đã toại rồi.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Loạn xong vườn cũ mái nhà xưa,
Ham học, mừng ta có trẻ thơ.
Hoa rụng chim kêu bên ngõ vắng,
Mộng tàn gió mát dưới song trưa.
Tâm hồn thanh thản ngàn lo hết,
Học vấn sâu xa, tứ thể thư.
Dục vọng, chớ nên lừa gạt mãi,
An Nhân chí đã thuận u cư.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Gia viên lạc