26/02/2021 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa cỏ may

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 19:10

 

Hồn anh như hoa cỏ may,
Một chiều gió cả bám đầy áo em.
Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Hoa cỏ may