15/08/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Môn oán
長門怨

Tác giả: Tề Cán - 齊澣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 14:54

 

Nguyên tác

宮殿沉沉月欲分,
昭陽更漏不堪聞。
珊瑚枕上千行淚,
半是思君半恨君。

Phiên âm

Cung điện trầm trầm nguyệt dục phân,
Chiêu Dương[1] canh lậu bất kham văn.
San hô chẩm thượng thiên hàng lệ,
Bán thị tư quân bán hận quân.

Dịch nghĩa

Cung điện âm u, trăng sắp lặn,
Không chịu nổi tiếng thời gian dần qua từ cung Chiêu Dương.
Nước mắt tuôn trào trên gối đính ngọc san hô,
Vì nửa nhớ vua, nửa oán hận vua.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sắp lặn âm u cung điện
Cung Chiêu Dương canh điểm khôn kham
Lệ trên gối ngọc chứa chan
Nửa vua oán hận, nửa càng nhớ vua
Trường Môn là cung điện trong kinh thành Trường An, dành cho hoàng hậu hay phi tần bị vua thất sủng.

[1] Cung điện trong kinh thành Trường An, dành cho hoàng hậu hay phi tần đang được vua sủng ái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Cán » Trường Môn oán